Den nationella normen för utbildning av naturguider fungerar som ett verktyg för att bidra till kvalitet på naturguidning i Sveriges natur och kulturlandskap.
Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider är huvudman för normen.

Med naturguide menar vi personer som guidar om och i naturen och kulturlandskapet. Dessa personer kan också kallas kulturmiljöpedagog, naturvägledare eller utomhuspedagog, beroende på inriktning. En naturguide guidar oftast deltagarna som själva sökt sig till aktiviteten på sin fritid.

Utbildningsnormen innehåller följande moment:

Moment 1: Kommunikationsförmåga – minst 5 dagar
Moment 2: Logistik, organisation och planeringsförmåga – minst 5 dagar
Moment 3: Säkerhet: förebyggande och incidenthantering – minst 3 dagar + L-CABCDE
Moment 4: Värdskap, ledarkompetens och service – minst 5 dagar

Du som utbildar naturguider är välkommen att ansöka om att få din utbildning godkänd enligt normen.


Information om föreningen

Föreningen är huvudman för den nationella normen för utbildning av naturguider och för certifieringen.
Det är föreningen som hanterar prövning av utbildningsanordnares rätt att diplomera enligt utbildningsnormen.
De som kan bli medlem i föreningen är utbildningsanordnare, såsom universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor, gymnasier, studieförbund, utbildningsföretag och ideella utbildningsorganisationer, som kan uppvisa en kursplan eller motsvarande som uppfyller den nationella normens krav, och aktörer som bidrar till samordning av och överblick över arbetet.

Ansök om medlemskap genom att skicka följande information till: info@utbildningsnorm-naturguider.se:

  • Organisation, Organisationsnummer, Hemsida, Kontaktperson, E-post, Telefonnummer

samt betala medlemsavgiften (1 000 kr per år) till bankgironr 5185-3117

Styrelse

Ordförande: Kersti Beck Larsson
Kassör: David Bechtel
Ledamöter: Per Sonnvik, Sofie Tiger, Michael Cederback, Alexander Baker

Kontakt till styrelsen: info@utbildningsnorm-naturguider.se:

På gång

Nu är första certifieringen för naturguider genomförd . Läs mer om certifieringen och examinationerna här

Sedan 2017 har föreningen varit engagerad i att ta fram ett certifieringssystem för naturguider, tillsammans med Visita, Svenska Turistföreningen, Naturturismföretagen, Svenska Kanotförbundet, SLU Centrum för naturvägledning, Lärande i Sverige AB samt Naturum Sverige. Det har lett fram till att föreningen nu blivit huvudman för det certifieringssystem som Naturturismföretagen fått i uppdrag att driva.

© Copyright Utbildningsnorm Naturguider