Godkända utbildningar

Fjälledarlinjen på Storumans folkhögskola. http://www.fhsk.nu/fjalledarlinjen/

Friluftsliv & företagande. Örnsköldsviks folkhögskola. https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Ornskoldsviks-folkhogskola/Vara-kurser/Langa-kurser/friluftsliv--foretagande---hoga-kusten/

Natur och äventyr, som är Realgymnasiets utbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram. https://realgymnasiet.se/utbildningar/natur-och-aventyr/
inom gymnasieskolans Naturbruksprogram

Turism & friluftsliv på Klarälvdalens folkhögskola. http://www.regionvarmland.se/folkhogskolor/klaralvdalens-folkhogskola/vara-utbildningar/turism-och-friluftsliv/

Att ansöka om att diplomera enligt normen

Utbildningsanordnare ansöker om att få diplomera enligt normen genom att:
fylla ansökningsformuläret och formuläret om innehåll i utbildningen och skicka dem till antingen de epost-adress eller postadress som står i ansökningsformuläret.
är eller blir medlem i föreningen. Bli medlem via denna länk.
betalar in en avgift på 5 000 kronor för hantering och bedömning av utbildningen. Bankgironumret står i ansökningsformuläret.
När föreningen fått in ansökan kommer en arbetsgrupp bedöma att inskickat material överensstämmer med normens krav och intentioner för att godkänna anordnarens utbildning.


© Copyright Utbildningsnorm Naturguider